116 strävar efter att vara mer än dina vanliga cykelbutik, vi vill vara en del av cykelkulturen vi har runt om oss. Vi är cyklister, självständiga och en del av staden som vi verkar i.